Close X
- KannadaHanigalu Kavana

ಮೌಲ್ಯ

ಒಬ್ಬ ಪ್ರೇಮಿ ತನ್ನ ಪ್ರಿಯತಮೆಗೆ,
ನೀ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಬಾಳು
ಪಲ್ಲವಿ ಇಲ್ಲದ ಚರಣದಂತೆ
ಚಂದ್ರನಿಲ್ಲದ ಭೂಮಿಯಂತೆ
ಉಸಿರಿಲ್ಲದ ದೇಹದಂತೆ
ಎಂದು ವರ್ಣಿಸಿದರೆ,

ಆ ಪ್ರಿಯತಮೆ ಈತನಿಗೆ,
ನೀ ಇಲ್ಲದ ನನ್ನ ಬಾಳು
ಹಣವಿಲ್ಲದ ಕಿಸೆಯಂತೆ
ಬ್ಯಾಲೆನ್ಸ್ ಇಲ್ಲದ ಎ.ಟಿ.ಎಮ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂತೆ
ಕರೆನ್ಸಿ ಇಲ್ಲದ ಮೊಬೈಲ್ ನಂತೆ
ಎನ್ನುತ್ತಾಳೆ,.

-- ಮಾ.ಕೃ.ಮಂಜು


Rate this Joke

Rating: 4.1/5 (33 votes cast)

Views: 31212 | Submitted: 2010-12-30

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech