Close X
- KannadaHanigalu Kavana

ಸಿ. ಎಂ. ಪ್ರಾರ್ಥನೆ

ಹಂದಿ ಜ್ವರಕ್ಕೆ ಮಂದಿ ಹೆದರದಿರಲಿ
ವಾಸಿಯಾಗಲಿ ಅಂಟು ರೋಗ
ಸರ್ಕಾರವನು ಟೀಕೆ ಮಾಡದಂತೆ
ವಿರೋಧಿಗಳ ಬಾಯಿಗೆ ಹಾಕು ಬೀಗ
ಭಿನ್ನರಿಗೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳು
ಒಳಜಗಳಗಳು ಹೊರಗೆ ಬಾರದಿರಲಿ
ಮಾಧ್ಯಮಗಳ ಕಾಟ ನಿಲ್ಲಿಸಯ್ಯ
ಹಗರಣಗಳು ಎದ್ದು ತೋರದಿರಲಿ
ಬರಿದಾದ ಜಲಾಶಯಗಳು, ಖಜಾನೆ ಆದಷ್ಟು ಬೇಗನೆ ತುಂಬಲಿ
ಸರ್ಕಾರದ ಜಾಹೀರಾತುಗಳನ್ನು
ಜನರು ನಿಜವೆಂದು ನಂಬಲಿ
ಎಲ್ಲ ಬಲ್ಲವ ನೀನು ಸರ್ವಶಕ್ತ
ನನ್ನ ಪ್ರಾರ್ಥನೆಯನ್ನು ಕೇಳು ಬೆನಕ
ಕಾಪಾಡು ಈ ನನ್ನ ಕುರ್ಚಿಯನ್ನು
ಸಂಪೂರ್ಣ ಅವಧಿ ಮುಗಿವ ತನಕ !!!

-- ಎಚ್. ಡುಂಡಿರಾಜ್


Rate this Joke

Rating: 2.7/5 (7 votes cast)

Views: 342815 | Submitted: 2009-08-24

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech