Close X
- KannadaHanigalu Kavana

ನಮ್ ಗುರುಗಳು

ನಮ್ ಗುರುಗಳ ಹೆಸ್ರು ಶ್ರೀಪತಿ ,
ಅವ್ರೆ ನಮ್ ಡಿಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಗೆ ಅದಿಪತಿ.

ಇತ್ತು ಅವ್ರದೆ ಓಂದು ನೀತಿ ,
ಎಲ್ಲದ್ರಲ್ಲೂ ಬರಿ ಕಿತಾಪತಿ .
ಅದಕ್ಕೆ ಇರ್ಲಿಲ್ಲ ಯಾರಿಗೂ

ಅವರಮೇಲೆ ಪ್ರೀತಿ

-- ಜಯವರ್ಧನ .ಬಿ .ಕೆ


Rate this Joke

Rating: 2.3/5 (7 votes cast)

Views: 18209 | Submitted: 2008-10-06

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech