Close X
- KannadaHanigalu Jokes

ದಿನಸಿ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು...

ಅಪ್ಪ: ನಮ್ಮ ಕಾಲದಲ್ಲಿ 10 Rs. ತಗೊಂಡು ಹೋಗಿ ದಿನಸಿ, ಹಾಲು, ಮೊಸರು ಎಲ್ಲಾ ತರುತ್ತ ಇದ್ವಿ ಗೊತ್ತಾ ಮಗ !!!

ಮಗ: ಈಗ ಅದೆಲ್ಲ ಆಗಲ್ಲಾ ? ಎಲ್ಲಾ Shop ನಲ್ಲೂ C.C. ಕ್ಯಾಮೆರಾ ಹಾಕಿದ್ದಾರೆ ...!!!

-- ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಂಜು


Rate this Joke

Rating: 3.5/5 (21 votes cast)

Views: 99873 | Submitted: 2011-06-10

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech