Close X
- KannadaHanigalu Jokes

ಲೋನ್

ಬ್ಯಾಂಕ್ ಮ್ಯಾನೇಜರ್: ನಮ್ಮ ಬ್ಯಾಂಕ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲದೆ ಲೋನ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ....!!!

ಸರ್ದಾರ್: ಕೊಡೋಕೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಾ ಅಂದ್ರೆ, ಯಾಕೆ ಕೊಡ್ತೀರಾ , ಬೇಡ ಬಿಡಿ....!!!

-- ಲಿಟಲ್ ಹಾರ್ಟ್ ಮಂಜು


Rate this Joke

Rating: 4.0/5 (10 votes cast)

Views: 42076 | Submitted: 2011-06-01

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech