Close X
- KannadaHanigalu Jokes

ವ್ಯಾಯಾಮ

ಡಾಕ್ಟರ್ : ದಿನಾ ವ್ಯಾಯಾಮ ಮಾಡಬೇಕು.
ಸರ್ದಾರ್ : ನಾನು ದಿನಾ ಫುಟ್‍ಬಾಲ್, ಟೆನ್ನಿಸ್, ಕ್ರಿಕೆಟ್ ಆಡ್ತಿನಿ ಸರ್.
ಡಾಕ್ಟರ್ : ಗುಡ್, ಎಲ್ಲಿ ಆಡ್ತೀರ??
ಸರ್ದಾರ್ : "ಮೊಬೈಲ್" ನಲ್ಲಿ ಸಾರ್...!!!!

-- ವಿನೋಧಾ ವಿನು


Rate this Joke

Rating: 3.9/5 (12 votes cast)

Views: 135483 | Submitted: 2011-01-12

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech