Close X
- KannadaHanigalu Jokes

ಬಾಂಬ್

ಮ್ಯಾನೇಜರ್ : ನಮ್ಮ ಶಾಪ್‍ನ ಆವರಣದಲ್ಲಿ ಯಾರಾದ್ರೂ ಬಾಂಬ್ ಇಟ್ರೆ ಏನ್ಮಾಡ್ತೀಯಾ ?

ಪುಂಡ : ಒಂದು ದಿನ ನೋಡ್ತೀನಿ ಸಾರ್.... ಯಾರೂ ತೆಗೆದುಕೊಂಡು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಆಫೀಸಿನ ಒಳಗೆ ತಂದು ಇಡ್ತೇನೆ !!

-- ಶೈಲ


Rate this Joke

Rating: 1.6/5 (8 votes cast)

Views: 122713 | Submitted: 2010-06-23

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech