Close X
- KannadaHanigalu Jokes

ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್

ಸರ್ದಾರ್: ಡಾಕ್ಟ್ರೆ! ಈ ಬಕೇಟ್ ತೂತಾಗಿದೆ. ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡಿ!

ಡಾಕ್ಟರ್: ಅದೇನೋ ಸರಿ !! ಅದನ್ನ ನಂಗ್ಯಾಕೆ ಹೇಳ್ತಿದೀರಾ? ಗೊತ್ತಾಗ್ಲಿಲ್ಲ..!

ಸರ್ದಾರ್: ನೀವು ತುಂಬಾ ಫೇಮಸ್ ಪ್ಲಾಸ್ಟಿಕ್ ಸರ್ಜನ್ ಅಲ್ವ!! ಅದಕ್ಕೆ!!

-- ಅನಿಲ್ .ಕೆ


Rate this Joke

Rating: 3.9/5 (15 votes cast)

Views: 130322 | Submitted: 2010-01-18

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech