Close X
- KannadaHanigalu Jokes

ಖೈದಿ ಸರ್ದಾರ್

ಸರ್ದಾರ್‌ನ ನೇಣು ಹಾಕಬೇಕಾದರೆ,

ಜೈಲರ್ : ನಿನ್ನ ಕೊನೆ ಆಸೆ ಏನು ?

ಸರ್ದಾರ್ : ನನ್ನ ನೇಣು ಹಾಕ್ತಿದ್ದೀರಲ್ಲ ತಲೆ ಕೆಳಗೆ, ಕಾಲು ಮೇಲೆ ಮಾಡಿ ಹಾಕಿ ಸಾಕು !!!

-- ಚಂದ್ರು


Rate this Joke

Rating: 3.5/5 (25 votes cast)

Views: 128185 | Submitted: 2008-12-06

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech