Close X
1 - KannadaHanigalu Jokes

ಕುಡುಕ ನಾರದ

ಒಂದು ದಿನ ನಾರದ ಮುನಿಗಳು ಬಾರ್‌ನಲ್ಲಿ ಕುಡಿಯುತ್ತಿದ್ದರು.

ವೈಟರ್ : ಯೇನ್‍ಗುರೂ ೧೦ ಬಾಟಲ್ ಆದ್ರೂ ಟೈಟ್ ಆಗಿಲ್ಲ ?
ನಾರದ : ನಾನು ಮುನಿ ಕಣಪ್ಪ ಅಷ್ಟು ಬೇಗ ಟೈಟ್ ಆಗೊಲ್ಲ.
ವೈಟರ್ : ಬೋಳಿಮಗ ಈಗ ಟೈಟ್ ಆದ. !!!

-- ಚಂದ್ರು


Rate this Joke

Rating: 3.9/5 (19 votes cast)

Views: 128553 | Submitted: 2008-11-07

You might also be interested :

Copyright © 2017 KannadaHanigalu – An entertainment site for kannada Lovers. Disclaimer. All rights reserved. Developed and Maintained by Focus4Infotech